Soome minek juhiloaga

Tere,

kas keegi oskab öelda, kas Tallinkiga Helsingisse minnes küsitakse isikut tõendavat dokumenti? Mul on nii pass kui ID-kaart maha jäänud, kaasas ainult juhiluba. Kas sellest piisab? Või ei kontrollita üldse?

Juhiluba pole isikuttõendav dokument.

johhaidiil on õigus. Küsimus pole mitte ainult Tallinkis, vaid ka välismaal olles (ehk siis Soomes) peab sul olema kaasas rahvusvaheliselt tunnustatud isikut (ja kodakondsust) tõendav dokument.

Kui sul seda ei ole, oled Soomes illegaalselt koos kõigi sellest tulenevate ohtudega

Juhiluba tegelikult on isikuttõendav dokument. Seda ütleb isikut tõendavate dokumentide seadus. Aga selle seaduse mõju lõpeb Eesti piiriga ja juhiluba ei ole ei reisidokument ega välismaal oma isiku tõendamiseks aktsepteeritud dokument. Selle alusel saab välismaal ainult oma autojuhtimisoskust tõendada.

Magistritüdruk räägib asjast, millest tal suurt aimugi ei ole.

Isikut tõendavate dokumentide seadus: § 2. Isikut tõendav dokument

(1) Isikut tõendav dokument (edaspidi dokument) on riigiasutuse poolt väljaantud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi ja sünniaeg või isikukood ning foto või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis, kui seadus või selle alusel kehtestatud õigusakt ei sätesta teisiti.

(2) Käesoleva seaduse alusel väljaantavad dokumendid on:

 1. isikutunnistus; 1.1) digitaalne isikutunnistus; 1.2) elamisloakaart;
 2. Eesti kodaniku pass;
 3. diplomaatiline pass;
 4. meremehe teenistusraamat;
 5. välismaalase pass;
 6. ajutine reisidokument;
 7. pagulase reisidokument;
 8. meresõidutunnistus;
 9. tagasipöördumistunnistus;
 10. tagasipöördumise luba. https://www.riigiteataja.ee/akt/742623?leiaKehtiv

Kui tähti närida, siis on jütsil õigus selles, et autojuhi luba pole Isikut tõendav dokument. Aga eesti kodanik võib oma isikut tõendada sellega § 4. Käesolevas seaduses sätestamata dokument (1) Eesti kodanik või välismaalane võib oma isikut tõendada ka käesolevas seaduses sätestamata kehtiva dokumendiga, kui dokumenti on kantud kasutaja nimi, foto või näokujutis, allkiri või allkirjakujutis ja sünniaeg või isikukood. Alla nelja-aastase Eesti kodaniku ja välismaalase dokumenti ei pea olema kantud fotot või näokujutist

Olen elanud Soomes juba 20 aastat, siis siinsetel ei ole paljudel ID-kaarti. Kasutatakse just autojuhiluba, isegi postkontorist pakkide väljastamisel, kuna sinna on ju sisse kantud isikukood.(sotu)

Kui just erilise kontrolli alla ei satu, siis OK. Meil siin liikluses kaamerad väljas ja parkimiskontrollid töötavad ka hästi.

Küsimus ei ole selles, millises dokumendiga on võimalik isikut tuvastada, vaid selles, milline on kõlbulik reisidokument.

Mul võib Gruusias välja antud juhiluba olla, kuid see ei anna mulle õigust teise riiki siseneda, ka mitte Gruusiasse.

Reisidokument on kas pass, mida tunnustavad kõik riigid või siis ID kaart, mis on EU sisene reisidokument (+ veel mõned riigid, mis seda tunnistavad)

Kuna erinevate riikide kodanikel on välisriigis viibimiseks erinevad õigused (viisa, viisavaba, elamisluba), siis neid saab tuvastada kodakondsust tõendava dokumendi alusel. Selleks ei saa olla juhiluba, sest viimase võib mistahes riigis väljastada mistahes riigi kodanikule. Juhiloal puudub isegi viide loa omaniku kodakondsusele.

Sisuliselt oled ainult juhiloaga Soomes olles "dokumentideta võõras riigis", kui parafraseerida tuntud laulusõnu.

Asi läheb juba liiga segaseks :) Küsimus oli kas piiri tohib ületada ja välismaal reisida kui kaasas vaid juhiluba. Vastus on üks - ei tohi. Reisidokumendina tohib kasutada vaid passi või ID-kaarti, lisaks veel mõned spetsiifilised dokumendid.

http://www.politsei.ee/et/teenused/isikut-toendavad-dokumendid/index.dot

Ei, küsimus ei olnud: KAS TOHIB küsimus oli: KAS SAAB,

Konkreetne vastus on, et kuidas veab. Kui dokumenti küsitakse, siis ei saa

Trip.ee ei propageeri ega tolereeri seaduste rikkumist.

1000-le: Kui küsitakse, kas panka saab röövida, siis sinu vastus on, et kui vahele ei jää, siis saab? Kui küsitakse, kas tohib panka röövida, siis on vastuseks, et ei tohi?

Müstiline kahepalgelisus.

Milles väljendub kahepalgelisus? Ja mina pole kedagi kutsunud seadust rikkuma. Ma täpsustasin ainult kisimust, millest johaidii aru ei saanud.

@ 1000V

Johhaidii ongi siinses foorumis selline tegelane, kes mitte millegist "muffigi" ei jaga :P Lepi sellega palun.

Kokkuvõttes:

 • Eestist väljapoole ei tohi ilma ID-kaardi / passita minna - tegemist oleks seaduserikkumisega ning ei Eesti ega Soome piirivalve ega Tallink pea lubama ilma nõutava dokumendita isikut üle piiri / Soome / laeva jt.

 • Eestis võib ka juhiloaga oma isiku tuvastada, kui vastav asutus seda aktsepteerib. Hiljuti jäi näiteks Swedbanki kontoris silma pikk loetelu dokumentidest, mida nemad aktsepteerivad isikusamasuse tuvastamiseks - näiteks kuni mingi x summani ka (üli)õpilaspiletit.

 • Soome seadusi ei tunne. Kindel olen selles, et EL õigusest tulenevalt ei saa ka Soome kodanik / elanik piiri ületada juhiloaga. Isegi kui seda otseselt ei kontrollita. Riigiseselt saab Soome ja mistahes muu riik ise reguleerida, mida ta sobivaks dokumendiks peab.

 • Muuhulgas pange tähele, et kuigi Eestis ei ole enam auto registreerimistunnistuse kaasaskandmine kohustuslik, on see jätkuvalt vajalik piiri ületades - ka Lätti ja Soome minnes.

Kusjuures viiane kord, kui ma Rootsis käisin, tegin chek-in`ni Tallinki automaadis club one kaardiga ja laeva minnes, kui ka tulles, ei Rootsis ega Eestis küsinud keegi dokumenti. Samma süsteemi kasutades, peaks saama küll Helsinkisse läbi häda ja lootes, et keegi sind kontrollima ei hakka.

Kallid inimesed, see, et teid keegi ei kontrollinud, ei tähenda, et mingit juhuslikku kontrolli ei toimu. EL piires on liikumine vaba, kuid nii politseil kui piirivalvel on alati õigus kontrollida dokumente ja seda mitte ainult piiri peal.

Jütsile. Vanad head õppejõud ütlevad ikka, et seadust lugedes loe pärast vajalikuna tunduva paragrahvi leidmist ka kaks paragrahvi ettepoole ja kaks tahapoole :)

Ma olen muideks kusagil laia maailma lennujaamas kaardiga makstes oma isikut tõendanud ka Eesti üliõpilaspiletiga - kui pole seadusesilm, siis sõltub küsijast :)

Lihtsalt kontrollimisest.

Näidet pole kaugelt vaja otsida. Kui sõidate Iklast Pärnu poole siis kelle autot te tavaliselt poolel teel põõsastes luuramas näete? See on Piirivalve kes kontrollib et Läti sõbrad oleks lisaks juhiloale ka mõne isikut tõendava reisidokumendi kaasa võtnud.

Minu dokumente on mitu korda kontrollitud ka Läti Leedu piiril mõlemal pool. Stockholmis autoga laevalt maha tulles olen paar korda lauskontrolli sattunud.

Rongiga Luksemburgist Pariisi sõites kontrollib piirivalve rongis absoluutselt iga kord kõigil vähegi kahtlastel isikutel (ka minul:) passi või ID-kaarti. Kui seda kaasas pole maksad trahvi ja sind tõstetakse järgmises jaamas tagasisõitva rongi peale.

Vaatamata vabale liikumisele käib kontroll siiski hoogsalt ning on märkimisväärne võimalus et just sind kontrollitakse.

Saksamaal, kus käin ka sageli, pole haruldane et politsei kontrollib tänaval võõramaalase moega isikute dokumente.