Euroopa Kohus: hüvitada tuleb ka lennu varasemaks muutmine
veigo
veigo
29. dets 2021 05:15

Reisivad inimesed on ilmselt kursis Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega nr. 261/2004, mis reguleerib ELi lennureisijate õigusi lennureisist mahajätmise, lennu hilinemise või tühistatud lennu korral. Nüüd on aga Euroopa Kohtust saabunud otsus, kus võeti seisukoht olukordadeks, kui lennu väljumisaega muudetakse varasemaks. Nimelt jõudis Euroopa Kohtusse juhtum, kus lennuettevõtja keeldus seoses lennu väljumisaja varasemaks muutmisega hüvitist maksmast lennureisijatele, kelle õigused olid üle läinud Airhelpile.

Lugu ise on järgmine:

Kaks lennureisijat broneerisid elektroonilise broneerimisplatvormi kaudu lennu Palma de Mallorcast (Hispaania) Viini (Austria), mida teostas tegutsev lennuettevõtja Laudamotion. Sellel platvormil broneeringut tehes märkisid need reisijad oma isikliku meiliaadressi ja telefoninumbri. Nimetatud platvorm tegi nende reisijate nimel broneeringu Laudamotioni juures, luues seejuures nimetatud broneeringu jaoks konkreetse meiliaadressi. See aadress oli Laudamotioni jaoks ainus kontaktaadress.

Lennuettevõtja muutis broneeritud lennu väljumisaega, mis esialgu oli kavandatud 14. juunil 2018 kella 14.40ks, rohkem kui kuus tundi varasemaks ehk kella 08.25ks.

Airhelp, kellele need kaks reisijat loovutasid määruse nr 261/2004 alusel hüvitise saamise nõudeõiguse, esitas hagi Bezirksgericht Schwechatile (Schwechati esimese astme kohus, Austria). Airhelp leidis, et tegutsev lennuettevõtja oli kohustatud tasuma kokku 500 eurot nende kahe reisija eest vastavalt selle määruse artikli 7 lõike 1 punktile a, tingituna kõnealuse lennu väljumisaja enam kui kuue tunni võrra varasemaks muutmisest, millest broneerimisplatvorm teavitas reisijaid alles neli päeva enne kavandatud väljumisaega, nimelt 10. juunil 2018.

Laudamotion leidis, et Airhelpi nõue ei ole põhjendatud, kuna lennu väljumisaja varasemaks muutmisest teatati õigel ajal ehk 23. ja 29. mail 2018 broneerimisplatvormi antud konkreetsele meiliaadressile.

Bezirksgericht Schwechat (Schwechati esimese astme kohus) jättis Airhelpi hagi rahuldamata ning viimane esitas selle kohtuotsuse peale apellatsioonkaebuse eelotsusetaotluse esitanud kohtule Landesgericht Korneuburgile (liidumaa kohus Korneuburgis, Austria). Viimane küsib eelkõige, kas lennu väljumisaja varasemaks muutmine on käsitatav tühistamisena määruse nr 261/2004 tähenduses ning milline on tegutseva lennuettevõtja teavitamiskohustuse ulatus.

Kolm olulist küsimust

Antud juhtumi puhul tõstatus kolm olulist küsimust:

  • Kas määruse nr 261/2004 artikli 2 punkti l ja artikli 5 lõike 1 punkti c tuleb tõlgendada nii, et lend loetakse tühistatuks, kui tegutsev lennuettevõtja muudab selle lennu mitu tundi varasemaks?

Euroopa Kohus leidis, et jah, lend tuleb lugeda tühistatuks, kui lennuettevõtja muudab selle lennu rohkem kui tunni võrra varasemaks.

  • Kas reisijat on tema lennu tühistamisest õigel ajal teavitatud, tuleb hinnata eranditult määruse nr 261/2004 artikli 5 lõike 1 punkti c alusel või liikmesriigi õiguse alusel?

Euroopa Kohus leidis, et seda, kas reisijat on tema lennu tühistamisest õigel ajal teavitatud, tuleb hinnata eranditult määruse nr 261/2004 artikli 5 lõike 1 punkti c alusel koostoimes selle määruse artikli 5 lõikega 4.

  • Kas lennureisija puhul, kes broneeris lennu vahendaja kaudu, tuleb asuda seisukohale, et teda on selle lennu tühistamisest teavitatud, kui tegutsev lennuettevõtja on vähemalt kaks nädalat enne kavandatud väljumisaega edastanud tühistamist puudutava teabe vahendajale, kelle kaudu sõlmiti õhuveoleping selle reisijaga, ilma et see vahendaja oleks reisijat sellest tühistamisest nimetatud sättes viidatud tähtaja jooksul teavitanud?

Siin otustas Euroopa Kohus, et lennureisija puhul, kes broneeris lennu vahendaja kaudu, tuleb asuda seisukohale, et teda ei ole selle lennu tühistamisest teavitatud, olgugi et tegutsev lennuettevõtja on vähemalt kaks nädalat enne kavandatud väljumisaega edastanud tühistamist puudutava teabe vahendajale, kelle kaudu sõlmiti õhuveoleping selle reisijaga, kuid see vahendaja ei ole reisijat sellest tühistamisest nimetatud sättes viidatud tähtaja jooksul teavitanud ning sama reisija ei ole andnud samale vahendajale sõnaselget luba võtta vastu tegutseva lennuettevõtja edastatud teavet.

Kokkuvõtteks

Kogu eelnev juriidiline tekst tähendab seda, et EL seadusandja on tunnistanud, et lennu väljumisaja oluliselt varasemaks muutmine võib reisijate jaoks kaasa tuua samavõrd tõsiseid ebamugavusi kui lennu hilinemine, kuna lennu varasemaks muutmise korral jäävad reisijad ilma võimalusest kasutada vabalt oma aega ning korraldada oma reis või kohapeal viibimine lähtuvalt oma soovidest.

Seega on lennuettevõtja kohustatud maksma hüvitist reisijale, kelle lend on oluliselt varasemaks muudetud, välja arvatud juhul, kui see lennuettevõtja teatab tühistamisest ette nähtud tähtaja jooksul ja pakub võimalust teekonda muuta, mis võimaldab reisijal välja lennata olenevalt olukorrast mitte rohkem kui üks või kaks tundi enne kavandatud väljumisaega ning jõuda lõppsihtkohta olenevalt olukorrast hiljemalt neli või kaks tundi pärast esialgset kavandatud saabumisaega.

Oluline on siin ka see, et sellest ei piisa, kui lennuettevõtja teavitab lennuaegade muutusest vahendajat, info lennuaegade muutusest peab olema tähtaegselt jõudnud reisijani.

Lennuaegade varasemaks muutmist esineb kindlasti oluliselt harvem, kui lendude hilinemisi, kuid tasub meelde jätta, et ka sellisel puhul on reisijatel õigus hüvitisele.

Euroopa Kohtu otsusega saab tutvuda curia.europa.eu (eesti keeles).

Ehk siis:

  1. Lend loetakse oluliselt varasemaks muudetuks ja seega ka tühistatuks, kui tegutsev lennuettevõtja muudab selle lennu rohkem kui 1 tunni võrra varasemaks;

  2. Lennuettevõtja on kohustatud maksma hüvitist reisijale, kelle lend muudeti vähemalt 1 tunni võrra varasemaks JA reisija ei saanud lennuettevõtjalt või vahendajalt teavitust selle muudatuse kohta vähemalt kaks nädalat enne (algselt) kavandatud väljumisaega.

Võib eeldada, et kui reisija ei saanud teavitust, siis ei pakutud talle ka teekonna muutmise võimalust, mis on üheks hüvitise maksmisest pääsemise kohustuslikuks tingimuseks.

      1. Lennuettevõtja on hüvitise maksmise kohustusest vabastatud ainult alljärgnevatel juhtudel:

a) kui lennuettevõtja poolt välja saadetud saadetud lennu tühistamise teavitus on kas otse või vahendaja poolt edastatuna reaalselt reisijani jõudnud vähemalt seitse päeva ja hiljemalt kaks nädalat enne kavandatud väljumisaega JA neile on pakutud võimalust teekonda muuta, mis võimaldab neil välja lennata mitte rohkem kui kaks tundi enne (algselt) kavandatud väljumisaega ja jõuda lõppsihtkohta hiljemalt neli tundi pärast kavandatud saabumisaega; või

b) kui lennuettevõtja poolt välja saadetud saadetud lennu tühistamise teavitus on kas otse või vahendaja poolt edastatuna reaalselt reisijani jõudnud hiljem kui seitse päeva enne kavandatud väljumisaega JA neile on pakutud võimalust teekonda muuta, mis võimaldab neil välja lennata mitte rohkem kui üks tund enne (algselt) kavandatud väljumisaega ja jõuda lõppsihtkohta hiljemalt kaks tundi pärast kavandatud saabumisaega; või

c) kui lennuettevõtja või vahendaja teavitas reisijat lennuaja varasemaks muutmisest rohkem kui 1 tunni võrra vähemalt kaks nädalat enne (algselt) kavandatud väljumisaega.

1
0

Ma loen välja nii:

Lennuettevõtja on hüvitise maksmise kohustusest vabastatud, kui a) tühistamisest on teatatud kas otse või vahendaja poolt vähemalt kaks nädalat enne kavandatud väljumisaega; või 

b) tühistamisest on teavitatud kas otse või vahendaja poolt vähemalt seitse päeva ja hiljemalt kaks nädalat enne kavandatud väljumisaega ning neile on pakutud võimalust teekonda muuta, mis võimaldab neil välja lennata mitte rohkem kui kaks tundi enne kavandatud väljumisaega ja jõuda lõppsihtkohta hiljemalt neli tundi pärast kavandatud saabumisaega; või 

c) tühistamisest on teavitatud kas otse või vahendaja kaudu hiljem kui seitse päeva enne kavandatud väljumisaega ning neile on pakutud võimalust teekonda muuta, mis võimaldab neil välja lennata mitte rohkem kui üks tund enne kavandatud väljumisaega ja jõuda lõppsihtkohta hiljemalt kaks tundi pärast kavandatud saabumisaega.

Põhimõtteliselt sama jah.

Aga minu jaoks on oluline point see, et kui lennufirma muudab lennu rohkem, kui tunni varasemaks, siis tuleb seda käsitleda mitte lennuaja muutusena, vaid lennu tühistamisena. Ja sama oluline on ka see, et lennuaja muutusest tuleb ikka lõpptarbijale otse teatada.

0
0

Silusin ka oma postituse üle. Sisu Sinu postitusega on sama aga sõnastus veidi teine. Abiks neile, kes ühestainsast tekstist kohe aru ei saa.

Jah, põhimõtteline seisukoht on siis muutunud. On ikka oluline vahe, kas lennuaega on muudetud või on lend hoopis tühistatud.

Ja kui klienti ei teavita, siis ole valmis talle valmistatud ebamugavuste pärast ka maksma.

0
0

Tekib küsimus, kuidas Laudamotion (Ryanair) talle tekitatud kahju vahendajalt kätte saab? Mingit mugavat “sissekäidud rada” selleks protsessiks ilmselt ei ole ja peavad kohtuuksi kulutama. 

Odavlennufirmad on veebivahendajatega püstihädes, kes “scrapereid” kasutades klientidele bookinguid teevad (tegevus, mis on mitmete lennufirmade T&C-vastane tegevus), aga käituvad samas vastutustundetult, jättes kliendid teavitamata olulistest muutustest. Kirjeldatud “unikaalne e-mail”, mis on tegelikult dummy, on selle probleemi taga, mis sisuliselt on lihtsalt kest, millele jõudev info kaob lihtsalt kuhugi musta infoauku.

Kuidas siin vedaja lõpuks siis süüdi jääb? Kas kompensatsiooni ei peaks sel juhul maksma mitte vahendaja?

0
0
ŠIAULAI - TURISMIAVASTUSTE PARADIIS PÕHJA-LEEDUS
Šiauliai Tourism
Sisuturundus
ŠIAULAI - TURISMIAVASTUSTE PARADIIS PÕHJA-LEEDUS
Kuidas muuta reisifotod unustamatuteks mälestusteks?
PrintMeEasy
Sisuturundus
Kuidas muuta reisifotod unustamatuteks mälestusteks?
Lennupakkumised
Foorum
Reisikaaslased