Halb kogemus kindlustusega

Ja samas palun soovitage head kindlustust. Juhtus nii, et päev enne äralendu Hiina teatas reisima.net, et lend on tühistatud, põhjus arvatavasti selles, et lennuk on ülebookitud. Reisikindlustus oli Nordea kaudu ostetud Chartis. Kindlustaja teatas, et kahju ei hüvita, sest reisitõrge tähendab vaid reisimata jätmist perekonnaliikme haiguse või surma tõttu?!? Aga see, et lennufirma oma suva järgi pileti tühistab, see ei ole reisitõrge ja sellega seotud kahju ei hüvitata! Kas see on tõesti nii ja igal pool mujal ka? Või soovitage palun head kindlustajat, kellega ei ole probleeme olnud. Ise olen juba aastaid selle kindlustusega reisinud, ei ole vaja läinud, nüüd kui vaja läheb avastasin, et tegelikult ei ole tast üldsegi mingit tolku. Väga ebameeldiv lugu.. Võibolla on ka kellelgi vihjeid soovitsi oma kogemuste pinnalt, mida teha.

Kui sinu kokkuvõtet lugeda, siis sellest järeldades ei ole tegu kindlustusseltsi puudutava küsimusega.

Kuna sa ostsid pileti läbi vahendaja reisima.net, siis kõigepaelt, enne kui nendega kontakteerud, tutvu vahendaja reisitingimustega (Sellega tuleks alati enne pileti/paketi ostmist tutvuda).

Seejärel kontakteeru reisima.net nimelise vahendajaga, sest kuna pilet osteti läbi nende, siis peavad nemad leidma võimaluse, kuidas sind sihtpunkti transportida!

Kui sa oleksid ostnud lennupileti otse lennufirmalt ning kui lend oleks tühistatud, siis sellisel juhul peab lennufirma leidma võimaluse, kuidas sind sihtpunkti transportida.

Edu asjaajamistel

Jah, reisima.netiga on omaette teema veel. Tean, kuidas seal toimida. Aga kindlustus vaidleb samuti, nõu ja soovitusi vajan just suheldes nendega. Kõige rohkem aga tahaks teada, millist kindlustust valida, et tulevikus sellise jama otsa ei satuks.

Nende headust kinnitavad ka reisikonsultandid, kellel on igapäevaselt väga hea ülevaade turul toimuvast.

Reisitõrkekindlustuse puhul ei kuulu hüvitamisele selline kahju, mille eest saab hüvitist seiselt isikult (nt reisikorraldajalt, lennuettevõtjalt). See on üldine tingimus - kindlustusseltsilt saab hüvitist ainult siis, kui selle eest ei maksa mingi lepingu või õigusakti alusel hüvitist keegi teine (nt lennuettevõtjal on ju kohustus hüvitada tekkinud kahju hilinenud reisi eest). Sel juhul hüvitab lennuettevõtja sihtkohta jõudmiseks tekkinud kahju (üldjuhul kül pannakse teisele lennule). Kui lennuettevõtja aga maksma ei ole kohustatud - nt force majour´i tõttu, siis saab hüvitist kindlustusseltsilt. Muidu oleks ju topelthüvitise saamine. Mõistagi on alati kohustuslik lugeda enne lepingu sõlmimist ka kindlustustingimusi - need on lepingu osa. Ise kasutan reisikindlustuseks If-i (neil nt punkt, et ei hüvitata kahju, mida hüvitab teine isik - ei välista võimalust, et selline punkt on ka sinu kindlustuslepingu osaks olevates tüüptingimustes).

Sinu esitatud asjaolusid analüüsides saan öelda, et tegemist ei ole kindlustusjuhtumiga. Muidugi ei ole mul kõiki andmeid. Loe kõigepealt oma kindlustuse tingimused läbi ja siis võib edasi arutada.

Tundub jah, et inimesele tõmmati ilusasti müts pähe. Lubati reisitõrkekindlustust, aga sisuliselt kanti poliisitasu endale järjekordselt tuludesse. Et mida selle reisitõrkekindlustuse puhul kindlustuse müüja (Nordea) väitis? Kui enamat kui toodud haigus/surm siis tasuks kindlasti tarbijakaitsesse pöörduda.

Mina soovitaks mitte-eestimaiseid kindlustusi. Mujal hinnad tunduvalt odavamad ja ka abi saab kindlamalt.

Milline oli üldse kahju? Kui lend tühistatakse, siis maksab selle eest tavaliselt raha tagasi lennufirma või reisibüroo, kes lendu vahendas. Kas oli veel mingeid kulusid, mille kindlustusfirma peaks kinni maksma? Hotellid vms?

Ise kasutan Salva reisitõrget, mis maksab reisitõrke juhtumi puhul kinni ka uued lennupiletid sihtpunkti jne. Mitte ainult vanade piletite hinna nagu mõned kindlustused. Aga lennu tühistamise puhul maksaks lennu raha tagasi või annaks uue pileti ikka lennufirma. Eriti kui tegemist on ülebroneerimisega.

Loomulikult on ka muid kulusid - hotellid, varustuse ost, rahavahetus, transa lennujaama (Tln-Hel), viisa. Saime tühistusest nii viimasel minutil teada, et kõik ja igasugused kulutused reisitarbeks olid juba tehtud. Ja kedagi miski ei huvita ja ei puuduta:

  1. reisifirma maksis piletiraha tagasi, rõhutavad et muu neid ei puuduta ei vastuta;
  2. kindlustus ei vastuta, sest ei ole kindlustusjuhtum;
  3. hotell, laev midagi tagasi ei maksa, sest liiga hilja teatasime loobumisest;
  4. rahavahetus käib ikka nii et saad müügikursiga ja annad tagasi ostukursiga, vahe on sinu kahju. Lennufirma keeras käru ja kogu ürituse maksan kinni mina.

Nordea Chartise reisikindlustuse tingimused: "10. Reisi ärajäämine Kindlustussumma kuni 1700 EUR. Kindlustus katab kindlustussumma ulatuses reisi ärajäämisega ehk kodumaalt reisi alustamist takistavate asjaoludega seotud kulud, kui ärajäämise põhjuseks on kindlustatu või tema lähedase sugulase äkiline tõsine haigestumine, õnnetusjuhtum või surm. Ärajäämise vajadust hindab arst meditsiinilistel alustel." p 10.1 räägib välistustest.

Seda lugedes võin öelda ainult, et nii ta on ja see on kindlustus, millega sa nõus olid ju.

Hotelli täies mahus kindlasti maksma ei peaks, sest tavaliselt loetakse mõistlikukt etteteatamiseks mingi 2 päeva umbes, nende eest tõesti pead maksma. Ülejäänud x päevi aga tühistad. (tingimused uuri hotellist)

Kardan, et siin polegi kellegi käest hüvitamist nõuda. Reisifirma ei vastuta ka lepinguväliselt tekitatud kahju eest tõenäoliselt, sest pole kahju tekkimises süüdi (kui ainult vahendas). Lepinguväliselt kahju tekitamisele tuginedes võib proovida nõuda hüvitamist lennufirmalt, kes oma tegevusega kahju põhjustas (kui ülebroneerimine on süüline) - ülebronnerimine on ju lennufirmapoolne (kui tegemist regulaarlennuga). Kui tsarterlend, siis tuleks vastava nõude esitada reisifirma vastu. Samuti võiks uurida, millal info piletite tühistamisest jõudis reisibüroole (reg. lennu puhul).

Varustuse ostu küll kantud kahjuna üldiselt käsitleda ei saaks mingil juhul - kahjuks on see, mis on otseses põhjuslikus seoses kahju tekitanud sündmusega (nt hotellid). Varustust (ma ei tea, mida selle all mõtled - seljakotti vms?) saad aga edaspidigi kasutada ja see kahju reisi ärajäämisest ei tekkinud.

Õppetund, mida siit võiks tuletada - lugege alati ja korralikult palun reisitingimused läbi (minu teada enamus seda ei tee). Tingimustes ju kirjas, mida hüvitatakse ja mida mitte. Mehel on Swedist kuldkaardiga kaasnev reisikindlustus, aga olles selle tingimused läbi lugenud, oleme alati reisile minnes eraldi reisikindlustust teinud (Swedi kindlustuse tingimused on enam-vähem samad nagu Nordeas). Võrdluseks If kindlustuse tingimused sisaldavad lisaks sellele surmale ja haigestumisele veel: Kindlustusjuhtumiks on reisitõrge, mille põhjustas asjaolu, et hilines või ei väljunud regulaarliinil sõitev transpordivahend (v.a tiiburlaev või Eesti-sisesel liinil sõitev laev), millega kindlustatu kavatses sõita reisi algus-, siht- või transiitpunkti, kui hilinemise või mitteväljumise põhjuseks oli: 120.1. transpordivahendi tehniline rike; 120.2. liiklusõnnetus; 120.3. ilmastikuolud. 121. Regulaarliinil sõitvaks transpordivahendiks loetakse sõiduplaani alusel liikuvat lennukit, rongi, bussi või laeva (sh ühistransport), samuti tšarterreisi sooritavat lennukit. HÜVITATAV KAHJU REISIGRAAFIKUST KÕRVALEKALDUMISE KORRAL 126. Reisigraafikust kõrvalekaldumisel hüvitatakse ainult järgmised kulud: 126.1. reisi sihtpunkti või transiitpunkti jõudmiseks vajalikud täiendavad pileti ümbervahetamise kulud või alternatiivse transpordivahendi kasutamise kulud odavaimas saada olnud hinnaklassis ning mõistlikud ja vajalikud majutusteenuse kulud.

Üsna tõenäoliselt on reisima.net see, kes käru keeras. Siin on igasuguseid lugusid nendega seoses kuulda olnud - kuidas nende väite kohaselt lend tühistatakse, tegelikult aga toimus. Kui on tegu ülebroneeringuga, siis saadetakse inimesed järgmise lennuga, mitte ei kukuta raha kohe tagasi maksma.

Kindlustusjuhtumiga ei paista siin küll tegu olevat.

Antud juhul poleks aidanud ka If ega Salva ega tõenäoliselt ka mingi muu firma, sest vastavalt tingimustele pole ülebroneerimine kindlustusjuhtum. Sellega peab tegelema lennufirma. Kas sa reisima.net-ilt peale piletite ostmist said mingi kinnituse ka, kus oli peal broneeringu kood, millega saad ise broneeringu kehtivust kontrollida jne? Et kas need piletid olid üldse kunagi nende poolt ostetud? Kui olid, siis oleks lennufrima pidanud ülebroneerimise korral panema sind järgmisele sulle sobivale lennule ja ikka sihtkohta ära viima. Kui sulle uued lennuajad ei sobi, siis saad lennust loobuda ja saad kogu raha tagasi. Kui loobud, siis kindlustusjuhtumit muidugi ikka ei ole.

Kontinentidevahelise lennu ülebroneerimine peaks ju olema maailma parim asi. 600 EUR-i valuraha, tasuta majutus-söök-jook ja paigutamine järgmisele saadaolevale lennule. Natuke segaseks jääb see, mis see reisi.net siia üldse puutub, kui piletid olemas olid? Vahet ju pole, kelle kaudu osta. Mulle ka tundub, et siin pileteid justkui polnudki.

Nõus vatse ja veigoga - lennufirma oleks pidanud vedama teemaalgataja sihtkohta mõne muu lennuga. See IFi jutt oli lihtsalt näitlikustav. Teemaalgataja kindlustus minu teada (http://www.nordea.ee/sitemod/upload/root/www.nordea.ee%20-%20default/Tingimused/balticmiles_reisikindlustus.pdf) hüvitab samuti väljasõidu hilinemisega seotud kulusid. Ehk siis kui teemaalgataja lend oleks ülebroneeritud, peaks ju lennukorraldaja pakkuma talle uut võimalust sihtkohta jõudmiseks (kohustus tuleneb määrusest 261/2004). Veidi infot http://www.consumer.ee/1148.

Reisima.net puutub asjasse niipalju, et nemad teatasid isikule lennu tühistamisest(!) ja minu arusaamist mööda (andmed suhteliselt puudulikud) oli isikul leping reisima.net-ga. Seega esimese asjana peaks isik pöörduma reisibüroo poole, kes siis selgitab isikule tema õigused ja suunab edasi. Ausalt öeldes jääb mulle vägisi mulje, et piletit polnud - 1. ülebroneerimisel lendu ei tühistata; 2. Reisima.net kodulehel olev info "Kui Reisima.net poolt müüdud teenus jääb Reisima.net süül osutamata, siis kliendil on õigus nõuda Reisima.net-ilt hüvitist, milleks on maksimaalselt täiskasvanu kohta kuni 500 EEK-i. Lisaks kuuluvad Reisima.net-i poolt hüvitamisele summad, mis klient/reisija tasus Reisima.net-ile broneerimisel.". Seega, ikkagi Reisima.net süü?

Ja kindlustus pole milleski süüdi.

kindlasti mitte ei soovita ma kindlustada Seesamis. Endal on väga negatiivne kogemus just reisitõrkega ja ei plaani enam kunagi selle firmaga tegemist teha. Ausus alati ka ei vii kuhugi, nii et kõige kindlam reisitõrke põhjus lennureisi puhul on ÄGE nohu.

Naljatilgad.

Kui te teate mõnd sellist kindlustusfirmat, kelle eesmärgiks on oma raha laiali jagada, mitte kasu saada, siis öelge mulle ka.

Siiski niipalju, et see kirbusitt, mis lepingus tavaliselt kirjas on, tasuks enne allkirjastamist korralikult läbi lugeda, vajadusel koos juristiga.

merli86

Palun argumenteeri oma väidet. Konkreetne kaasus, nimed ja kuupäevad ei teeks paha.

Praegusel hetkel ei ole Sinu hoiatus tõsiseltvõetav.

Kui täpsustust ei lisandu, kustutame postituse ööpäeva pärast.

Lugupidamisega trip.ee

Ei puutu küll kindlustusse aga pildi Nordea suhtumisest ikka annab ;)

Kui ei puutu kindlustusse, siis ei tasu ka seda siia riputada. Nordea on üks korralikumaid panku, võrreldes "teistega". Seda kinnitab tema pensionifondide tootlikus võrreldes SEBi või Swediga või mis tahes investeerimisfondide tootlikkus (vt ÄP eelviimane lk). Pahad on kõik kindlustused - see on alati nii olnud ja jääb. Eraldi pole vaja kedagi rõhutada, kui ei ole teostatud korralikku analüüsi.