Tingimisi rahaline kriminaalkaristus, ESTA ja USA-sse reisimine

Lugu järgmine: paar aastat tagasi saime alkoholi mõjude all sõbraga hakkama lolli tembuga, mis lõppes 3-aastase rahalisi tingimisi karistusega, teisisõnu olen kriminaalregistris kirjas, asjade imelikel kokkusattumustel kvalifitseerus kuritegu varguse alla, jätan detailselt siia loo kirjutamata, aga ütleme nii, et "moral turpitude" alla kvalifitseerub kuritegu aga küll. Loodan, et siit liigset hukkamõistu ei tule, tegin lolli teo, kahetsen tehtut ja ei mõista siiani, miks või kuidas meil säärane idee üldse tulla võis.

Olen sellele eelnevalt USA-s käinud ning mitte mingisuguseid probleeme ei esinenud.

Küsimused on järgnevad: kas keegi on kriminaalkaristusega USA-sse edukalt reisinud? Kui ESTA vormil valida vastava küsimuse kohta jaatav vastus (mis sisaldab muuhulgas ka kõiksugu muid küsimusi, a'la "kas sul on plaanis illegaalsete tegevustega tegelema hakata jms), mis saab edasi; kas kutsutakse kuhugi vestlusele või tuleb lihtsalt eitav vastus ja lool lõpp?

Kas üldse on mõistlik ESTA ankeedil antud küsimusele jaatavalt vastata, st. kui põhjalikult taustauuring tehakse, enne kui riiki lastakse? Olen nii palju kursis, et kui kavatsed ankeedil valetada ja see välja tuleb, siis ilmselt riiki enam päris pikalt sind ei lasta.

Muid karistusi peale mõne väärteo ei ole absoluutselt. Tean, et karistusregistrist aegub kuritegu peale rahalisi tingimisi karistuse ärakandmist peale kolme aastat, ehk kui praegu on tingimisi karistusest kantud kaks, siis nelja aasta pärast peaks olema see aegunud, kas see mängib mingit rolli?

Soov on muidugi minna varem kui alles nelja aasta pärast, sellest tulenevalt ka küsimused.

Ma ei oska vastata küsimusele, kuidas on reisida kriminaalkaristusega USA-sse, võibolla oskab keegi teine kommenteerida. Küll tean üht-teist USA taustkontrolli kohta. Muidugi ei tähenda see seda, et alati ja kõik tuleb välja, aga:

  • USA kontrollib tõepoolest isikute kriminaalkaristusi ja vastavaid registreid. Kas tegelikkuses ka just 100% kõigi kohta, ei tea, aga põhimõtteliselt küll on neil olemas kõik andmed kõigi USAsse reisida soovivate isikute kohta.
  • lisaks karistusregistrile kontrollivad nad ka hulga erinevaid muid andmeid.
  • valetada kindlasti ei tasuks, sellet võib tulla ainult suurem jama.
  • aegunud kuritegu läheb karistusregistri arhiivi ja seda saab USA samuti muidugi teada, kuid minu teada seda väiksemate süütegude puhul ei arvestata. Kui karistus kantud ja isik korralikult käitunud pärast, siis järelikult ei ole tegemist ohtliku retsidiiviga.
  • kui tingimisi karistus on veel peal, siis tähendab see seda, et karistus on veel kandmata ja oled katseajal ning karistuse täitmisele pööramine võimalik. Ma ei oska öelda, kas USA laseb riiki kandmata karistusega isikuid.

Loodan, et on abi.

Suur tänu vastuse eest. Küsimus aga tekib andmekaitseseaduse kohta, ma tean, et UK puhul näiteks UK ei edasta kriminaalkaristuste jms kohta andmeid ühelegi teisele riigile, seda tulenevalt seadusest. Üldjoones olen siiski ikkagi eeskujulik kodanik ning retsidivismist on asi ääretult kaugel.

Lugedes teatud PDF-e selgus, et moral turpitude alla kuulus ka larceny, ehk vargus, mille alla minu paragrahv ka kuulus. Samas aga olen ju varem USA-sse reisinud ja sealt naasnud õigete kuupäevadega ning riigis olles probleeme ei esinenud, kas see võiks ka määrav faktor olla?

Ausalt öeldes ei ole mul hetkel veel mingit plaani USA-sse tagasi reisida, aga teadmine, et lähema nelja aasta jooksul sinna ei ole ka asja naaseda, ei ole ka lohutav. Üritan lihtsalt selgusele jõuda, et kui peaks mõni eks-prompt reis sinna tekkima, kas üldse lastakse riiki.

Põhiline küsimus tiirleb ikkagi tegelikult selle ümber, et kui ESTA vormil vastan antud küsimusele "jah", mis saab edasi? Kas kutsutakse vestlusele, küsitakse e-kirja teel täiendavat selgitust või öeldakse lihtsalt ära, et sul ühendriikidesse pikemaks ajaks asja ei ole?

Isikuna ma loomulikult muutunud ei ole, mainin veel kord, et kordasaadetu oli äärmiselt lollidel tingimustel alkoholi mõju all, ent muus osas olen täiesti tavaline eesti kodanik, kellel seadusesilmaga probleeme regulaarselt ei esine. Kui saaks teada, mis juhtub peale ESTA küsimusele "yes" vastasmist, siis julgeks isegi seda proovida ja vestlusele minna, sest usun, et suudaksin seal loole piisava selgituse luua, aga probleem esinebki selles, et kas üldse kutsutakse või öeldakse lihtsalt kohe resoluutselt "ei" ja riiki sisenemine on välistatud.

Tänan veel kord vastuse eest, loodan, et keegi oskab veel nõu anda. Planeerin helistada ka USA saatkonda ning antud loo kohta informatsiooni küsida, ent jällegi pole ma kindel, kas nad ehk ei küsi mu isikuandmeid, et peale loo esitamist mind no-fly listi panna.

Ma lühidalt kommenteerin andmekaitse osas. Se, et UK ei edasta oma kodanike kriminaalkaristuste andmeid, ei vasta paraku väga tõele. Nimelt näiteks terves EL-s vahetatakse karistusregistri andmeid (http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_criminal_matters/jl0023_en.htm) ja ma ei tea, et UK selle raamotususe puhul oleks teinud nö opt out ehk selles mitteosalenud. Samuti vahetab UK päris mitmete riikidega kahepoolsete riikide alusel oma süüdimõistetud isikute sõrmejälgi, Prüm otsustest, kus UK samuti osaleb, rääkimata (http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/police-cooperation/prum-decision/index_en.htm).

On ka hulk teisi õigusakte, mille alusle UK ning ka teised EL riigid omavahel tundlikke (sh delikaatseid) isikuandmeid vahetavad. Ei hakka siinkohal otsima eraldi UK ja US vahelisi kokkuleppeid, mis puudutavad erinevate andmete vahetust, kuid minu teada on neid terve hulk.

Andmekaitsereegite osas ei tohi edastada andmeid riiki, mille andmekaitsetase ei ole piisav. Erandiks on case-by-case tehtud otsused ja päris paljud riigid on leidnud, et teatud juhtudel on USA piisav. Ka Eestil on USA-ga mitmeid andmevahetuslepinguid (vt nt Riigi Teatajast). Minu teada saab USA viisamenetluse jaoks siiski kõigi isikute andmeid. Siin tuleb mängu teine isikuandmete kaitse põhimõte, nimelt tohib andmeid edastada isiku nõusoleku korral. Taotledes viisat ja teades, et töödeldakse selliseid ja tolleseid andmeid, annab isik nõusoleku enda andmete töötlemiseks USA poolt, sh andmete kogumiseks. See on siis teine seaduslik õigustus andmete töötlemisele.

Seega kokkuvõttes, tundes tööalastel põhjustel andmekaitse valdkonda natuke, ma leian, et andmekaitse reeglid siinses küsimuses ei aita. Ei taha andmete töötlemist, ära reisi USA-sse, see on rangelt vabatahtlik:)

Muidugi on USA-l ka erinevad viisalihtsustuslepingud riikidega, milles on kõigis erinevad tingimused. Nt minu teada UK-lt ei ole nõutud vanade passide omanikule uue bio-passi olemasolu USAsse viisavalt reisides, meilt aga küll. (nii see vähemalt algselt oli, vb nüüd on muutunud)

Muudes küsimustes, eriti praktilist laadi:), aidata kahjuks ei oska.

Tead mis, mine USA saatkonda ja tee omale viisa - ongi asi selge kohe - polemingit teadmatuses istumist ja nuputamist. Aga võid ju ka lihtsalt neilt otse küsida asja kohta neile helistades.

Lühidalt: Ilmselt, kui ESTAs vastad kriminaalkuriteo kohal jaatavalt tuleb eitav vastus (olen 90% kindel) aga alati on võimalus ka, et läheb teisiti. Seejärel saad soovi korral minna saatkonda ja taodelda viisat. Kui nemad annavad on vahva kui ei anna siis saad ilmselt 5 aasta pärast uuesti proovida. Me võime siin mängida situatsioone what if... aga kunagi ju ei tea. Pikalt: Eks ta ole nagu lotomäng. Mis on minu arvates on oluline see, et vähemalt ESTAt ja viisat taodeldes pole küsimuse püstitus mitte see kas sul on aegunud või aegumata kriminaalkaristusi vaid kas sind on üldse karistatud. Valetada pole kindlasti mõtet. Tänapäeva digimaailmas liiguvad andmed Euroopa Liidu siseselt väga kiiresti ja seda ka Eesti-USA vahel ning kui kriminaalkaristus ka aegub siis arhiivis on ta ikka. Ühtegi konkreetset näidet ma kahjuks ei saa tuua, kus keegi oleks saanud peale krim karistust viisat või oleks sellest ka keeldutud. Mis aga ilmselt on teemaks on see fakt, et Sul on kriminaalkaristus kaelas. Ma ei taha Sind hukka mõista - üldse mitte aga see on fakt, mis seab teatud piirangud ja kahjuks seaduse silmis on Sind ju süüdi mõistetud.Lisaks sellele ise sa kirjutad, et:

"Muid karistusi peale mõne väärteo ei ole absoluutselt."

Fakt on see, et valetades teed sa asja veel hullemaks. Pigem siis viisaintervjuule tõlgitud kohtutoimikud kaasa võtta ja kõik lahti seletada, mis juhtus, miks juhtus ja mis edasi sai. Kui mina oleks Sinu asemel siis mina üritaks rohkem väärtegusi mitte kaela saada, ootaks kuni krim karistus aeguks täielikult ning hakkaks alles siis seda USA torkima. Arvestades seda, kuidas Eesti itipoisid ja -tüdrukud siin petuskeeme teevad ja kuidas Föderaalpolitsei neil siin (Eestis) järgi käib siis isiklikult arvan, et on parem mitte torkida. Tean, et puudutasin õrna teemat aga pole midagi teha, mölapidamatus on krooniline.

Kas kellelgi on veel reaalseid kogemusi sarnase asjaga ehk ESTA taotlemine kriminaalkaristusega ( kas peaks selle taotluses kindlasti ära märkima või pigem vastama eitavalt ja kas kriminaalkaristuse olemasolu võib tulla takistuseks?)

ESTAT täites on reegel, et valel on lühikesed jalad. Parem kirjuta tõtt ja kui saad eitava vastuse, siis taotle viisat saatkonna kaudu. Aega läheb, aga kui leitakse, et Sa ei ole kurjategija, siis saad viisa.

Hey,

Mõistan, et see on juba läbikäidud rada siin. Aga kas keegi teab veel näiteid tuua, kui reaalne on et ESTA laseb/ei lase USA-sse kui on krim karistus ja just narko paragrahv. Kogemusi karistuse mitte märkimisest ja tagajärgedest loeks ka hea meelega. Küsisin tuttavalt, kellel sama paragrahv ja ei märkinud - probleemi polnud.

Ette tänades, S.

Segan vahele!!! Ma üldse ei viitsinud süveneda rahalisse poolde, aga taotlesin luba kuna plaan kuu aja pärast puhkama sõita USAsse, kui kõik läheb plaanipäraselt....2014 maksin 14 eurot...hetkel 70eurot....nagu ongi see reaalne???

Ise vastan :)....suutsin otse esta lehelt taotluse teha...ehk 50+ euri wc potist alla. Ei ole vaja kiirustada.

Ja teemaga on supostitused seotud... kuidas??

Ei olegi, ma otsisin esimese ESTA teema ja lampi tuiskasin sisse...oled nüüd õnnelik serif?

Antud postitusse süvenedes on 2 juhtumit küll millest rääkida. Kaks erinevat isikut mu tutvuskonnast on saanud ESTA positiivse vastuse, aga on tagasi lennukile tõstetud...üks NY-s ja teine LA-s. Krimmkaristus arvatav põhjus ja kohapeal otsustati mitte riiki lasta.

to Markkula, tegin ka viimane kord taotluse valelt lehelt ja võeti 70€, kui asja tabasin, kirjutasin sinna, et see jama ja pole seaduslik ning tahan liigselt makstud raha tagasi. Kanti kõik tagasi ja ESTA ka oli olemas. Tasub proovida.

freewalker....jaaa...ma kirjutasin kohe, kui nägin oma eksimust ja tõepoolest nad tühistasid mu avalduse... Ma ise plaanisin teha uuesti ESTA õige lingi alt kus tuleb 14 dollarit maksta. Mul on kõik 70 eurot tagastatud juba. Sa jah lasid üleliigse tagastada...huvitav kas tõesti seadusevastane? Tänud sellegipoolest :)

Markkula, ja mis takistab gangstal tegemast oma teemat, mille sisu oleks vastavuses pealkirjaga?

To: jimbeam

ESTA saamine on alles pool võitu. Valeandmeid märkides on võimalik, et süsteem ei tee kiirkontrolli raames päringuid kõikidesse andmebaasidesse ja seega võib vale ka avastamata jääda ning ESTA väljastatakse. Keerulisem on olukord aga piiril. ESTAga isikute kohta kogutakse lisainfot, mis ei pruukinud esmase kontrolli käigus välja tulla. Ning seega on väga reaalne piirilt tagasisaatmine kehtivale ESTAle vaatamata. ESTA (ega isegi mitte viisa) ei taga riiki sisenemist ja seda otsust teeb piiriametnik kohapeal, tuginedes nii olemasolevale ja saadud infole kui ka nn ""miniintervjuu" vastustele / reageeringutele jne. Piirilt tagasisaatmine on üsna lihtne, piirivalveametnik ei pea oma otsust sisuliselt põhistama. Riiki lubamine või mitte lubamine on iga riigi otsustada ja ühelgi isikul, kes pole selle riigi kodanik, puudub õigust nõuda riiki lubamist. Valetades saab ilmselt pikema sisenemiskeelu.

Markkula, mulle tagastati kogu raha ja kuna ESTA oli juba välja antud, siis jäi see ka alles ja ei tulnud uut taotleda. Kontrolli, ehk on sul ka see juba olemas

Freewalker....krt ma usun, et minu päring ei jõudnud menetlusse...suht 20min hiljem oli tühistatud :) Aga sinu versioon on ju ideaalne viis 14 dollarit kokku hoida :D