Eriolukord aga raha tuleb maksta

Tere.

Täna selgus,et aprillis toimuma pidava reisi eest tuleb ikkagi maksta,kuigi ei riigist välja ega ka sihtriiki praegusel juhul 1.maini ei saa.

Kui jätta teine osamakse maksmata siis olen lepingust taganenud ja esimest osamakset tagasi ei saa.Kas reisibürool on õigust seda praegu nõuda või mida teha?

Küsi nõu tarbijakaitsest.

Ma nõu anda ei oska. Küll aga võin teha ennustuse: mais on reisimine sama raske kui täna ehk pakettreise ei toimu. Oleneb Eesti ja teiste riikide abipakettidest, keda ja kui palju toetakse ehk kes jääb ellu.

Täna tundub, et võimalused positiivseks arenguks on 40:60

Miks ? Pigem mais on 30-50 prossa firmadest pankrotis / muutnud nime. Reisid toimivad , riigid lihtsalt ajavad korona peale koik hädad.  Muud midagi

Võimalik, et sügiseni ei toimu mingeid pakettreise. See jama on alles algus. Mitte kuskil pole haripunkt veel käeski ja on ennustamatu kaugele see üldse jõuab.
Pigem tasub kokkuleppida mingis "teadamata ajalises kauguses" reisile ümbervahetamisega.
Nt Luxemburg pani ennast 3-ks kuuks kinni.

ei pannud Luksemburg end kolmeks kuuks kinni, kolmeks kuuks kuulutati eriolukord, mis tähendab et PM võib ilma parlamendi heakskiiduta otsuseid vastu võtta. Koolid jms on esialgu vaid aprilli keskpaigani kinni.

Cocoboco, mis jama sa ajad, ei ole Luksemburg end kolmeks kuuks kinni pannud. Kehtib eriolukord mõningate piirangutega. Lennujaam avatud, ning täna näiteks maandusid lennud Berliinist, Budapestist, Münchenist, Londonist, Amsterdamist, Pariisist, Lissabonist, Bordeaux’st, Viinist. Peale lõunat on oodata Portot, Ateenat, Toulouse’, Münchenit jne. Riiki sisenemisele piiranguid ei ole. Maismaapiiri kaudu väljumisel kontrollivad Saksamaa, Prantsusmaa ja Belgia piirivalvurid nende riiki sisenemise eesmärgipärasust. Luksemburg ei ole kinni

@Cocoboco

Ehe näide desinformatsioonist. Esiteks ei ole näiteks Hiinas koroonaviiruse haripunkt mitte käes, vaid nüüdseks lausa läbi - isegi Wohanis. 

Kust pärineb info (viited?), et Luksemburg on kolmeks kuuks täiesti suletud?

Pigem ehe näide sellest, kuidas võetakse ühest lausest kinni, selle asemel, et teemasse rääkida.
Aga ükski teist, kritiseerijatest, ei andnud teemasse ühe sõnagagi mingit infot, omapoolset nägemust või soovitust !!! Vaat see on s..t !

@Hiina - ma pigem oleks ettevaatlik, selle Hiina möga uskumisega.  Millal Hiina on enne usaldusväärset infot jaganud ?

@Lux - Igasugustele pehmetele eriolukordadele on hiljem lisaks kehtestatud uued ja rangemad. See on vaid aja küsimus, millal asi järgmise tasemeni jõuab.
Ja see pole üldse teema, mille kallal nokkida või arutleda.

Luxi info:
All passenger flights suspended from 23 March.Restrictions on non-essential movement (ie except food shopping, medical care). Cultural and sporting activities are prohibited already; large gatherings restricted; restaurants and bars are closed; shops likely to be open at limited hours; public transport limited.
https://www.theguardian.com/travel/2020/mar/20/coronavirus-travel-ban-advice-updates-uk-countries-restrictions-fco-warnings

P.S Naljakas, et see, mille peale negatiivsust pädeva info kohta antud kommentaarile pannakse.

Kui on teada, et reis ei toimu, siis tuleb lepingust taganeda ning makstud raha tagasi küsida. Seadus reguleerib seda olukorda järgmiselt: 

§ 874. Lepingust taganemine enne reisi algust

(1) Enne reisi algust võib reisija lepingust igal ajal taganeda.

(2) Kui reisija taganeb lepingust, kaotab reisikorraldaja õiguse reisitasule. Sel juhul võib reisikorraldaja nõuda mõistlikku hüvitist.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud hüvitise suuruseks on reisitasu, millest on maha arvatud reisikorraldaja poolt kokkuhoitud kulud, samuti see, mille reisikorraldaja võib reisiteenust teisiti kasutades omandada. Sellise hüvitise suuruse võib ette näha lepingus, arvestades esimeses lauses sätestatut ja seda, kui palju aega on lepingust taganemise hetkel jäänud reisi alguseni. Reisija nõudmisel põhjendab reisikorraldaja hüvitise suurust.

(4) Reisikorraldajal ei ole õigust nõuda reisijalt käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud hüvitist juhul, kui reisija taganeb lepingust, sest sihtkohas või selle vahetus läheduses esinevad vältimatud ja erakorralised asjaolud, mis mõjutavad olulisel määral pakettreisi teenuste osutamist või reisijate vedu sihtkohta. Sellisel alusel pakettreisilepingust taganemise korral on tal õigus saada tagasi kõik pakettreisilepingu alusel tehtud maksed, kuid tal ei ole õigust saada täiendavat hüvitist.

(7) Reisikorraldaja teeb kõik käesoleva paragrahvi lõigete 4–6 kohaselt nõutud tagasimaksed või maksab vastavalt lõigetele 2 ja 3 tagasi kõik reisija poolt või nimel pakettreisi eest tehtud maksed, millest on maha arvatud asjaomane hüvitis. Kui reisikorraldaja peab käesoleva paragrahvi alusel tegema reisijale tagasimakse, teeb ta seda viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul pakettreisilepingu lõpetamisest arvates.

  (8) Vältimatud ja erakorralised asjaolud käesoleva peatüki tähenduses on asjaolud, mis ei ole sellele viitava poole kontrolli all ja mille tagajärgi ei oleks saanud vältida isegi kõigi mõistlike meetmete võtmise korral. Eelmises lauses sätestatule ei kohaldata käesoleva seaduse § 103 lõiget 2.

Seega tuleb taganemise korral raha tagasi maksta. Lisaks,  eelviidatud sätetest tarbija kahjuks kõrvale kalduv kokkulepe on tühine (VÕS § 882). See tähendab, et isegi kui lepingus on kirjas, et raha tagasi maksma ei pea, ei saa reisikorraldaja antud lepingu punktile tugineda. 

Kokkuvõttes ei näe ma küll ühtegi õiguspärast võimalust raha tagasimaksmisest keelduda. Seega minu soovitus oleks teha taganemisavaldus, kus võiks välja tuua, et lepingust taganetakse VÕS § 874 lg 1 ja lg 4 alusel ning palutakse raha tagastada. Seda siis juhul, kui on kindel soov raha tagasi saada (mitte reis edasi lükata). 

Siiski rõhutaks, et eelnev käib nende olukordade kohta, kus on teada, et reis ei toimu. Kui reis peaks toimuma näiteks juunis ja reisikorraldaja pole reisi ärajätmisest teatanud, siis ei saa eeldada, et reisi ei toimu.