Ettevaatust ametireisidel lennufirmaga Air Baltic !

Lennufirma Air Baltic töötajad ei aktsepteeri seda, et lennureisijal läheb pardakaarti vaja esitamiseks raamatupidamisele. Pardakaart tõmmatakse lõhki nii, et reisija kätte jääb ainult anonüümne konts ilma reisija nimeta, mida raamatupidamine ei aktsepteeri. Tulin 3. juunil Barcelonast läbi Riia Tallinna. Barcelonast väljastati triipkoodiga pardakaart, kus olid nii Barcelona-Riia kui Riia-Tallinn lennuandmed. Barcelonas lennukile minekul anti pardakaart ilusti tagasi. Riias 3. juunil kl 20.10 väljuvale Tallinna lennukile minekul tõmmati pardakaart lõhki ja mulle kui reisijale anti ilma nimeta anonüümne konts. Pardakaardi osa, kus oli märgitud minu nimi, visati hunnikusse. Õnneks märkasin seda ja nõudsin endale nimega osa tagasi. Lennujaama ametnik oli pahane ja ütles, et mulle on küllalt sellest anonüümsest ilma nimeta kontsust, kuna koht on ju seal märgitud. Nõudsin aga ikka nimega osa tagasi, mille ametnik (noor tütarlaps) pahaselt ka andis. Nüüd on mul käes lõhkirebitud pardakaart, mida raamatupidamine ikka ei pruugi aktsepteerida. Mis aga saab ametireisidel olevatest inimestest, kes ei pruugi pardakaardi lõhkirebimist märgata ning kellelt raamatupidamine anonüümset ilma nimeta kontsu vastu ei võta ? Lennufirma Air Baltic peaks pöörama rohkem tähelepanu oma teenindajate professionaalsusele ning aktsepteerima ametireisijaid ning nendel olevaid reisidokumente. Air Balticu töötajad peaksid teadma, et pardakaart on ametlik kuludokument. Täpsustuseks: tegemist on triipkoodiga pardakaardiga, kus nimi on märgitud ainult ühele poole (vasemale). Triipkoodiga pardakaarte reeglina katki ei tõmmata. Kui kellegil tuleb pähe katki tõmmata, siis jääb reisijale kätte ainult sisutühi lipakas (märgitud ainult koht, pole nime, numbrit ega kust kuhu märget).NB! Pardakaart on rangelt nõutav avalik-õiguslikes ja riigiasutustes ning eurorahadega reisimistel. Selles ongi probleem.

Pardakaart ei ole raamatupidamise seaduse mõistes ettevõtte jaoks algdokument. Selleks on ostuarve või siis e-pileti korral pilet ise. Ettevõte võib ju pardakaardi esitamist nõuda kui see tuleneb nende sise-eeskirjadest, aga raha välja maksmisest keelduda nad kindlasti ei saa. Ehk siis ostuarve olemasolul ja pardakaardi puudumisel probleemi ei ole, vastupidisel juhul aga küll.

Ostan lennupiletid, saan arve ja esitan raamatupidamisse. Samas tagastan (eeldusel et piletid on sellise klausliga ostetud) piletid lennufirmale, saan lennufirmast raha tagasi ning lisaks raamatupidamisest piletite kompentsatsiooni. Seega saab olla pardakaart ikkagi tõenduseks sellele, et ma ka reaalselt lendasin ehk kulude kompenseerimiseks.

See tagastamine ei tähenda ju mingit kahekordset summa saamist: lennufirma tagastab vaid siis kui selle eest on eelnevalt makstud ehk siis tegemist on pluss/miinus tehinguga ja n.ö. „tulu“ on siis vaid ettevõttelt saadud summa. Kui pilet müüakse tagasi, siis jääb lennukiga sihtkohta minemata. Kui kahtluse all on lähetuse reaalne toimumine, siis pardakaardi olemasolu ei ole selles osas küll mingi ankrutõendus. Lisanduvad hotelliarved, taksoarved või bussipiletid sihtkohas ja lõppude-lõpuks on lähetusel ka mingi eesmärk, mis sellisel juhul jääb täitmata. Kui töötaja läheb sihtkohta pärast lennupileti müümist bussi või häälega, siis tekkib juba probleem lähetuse pikkusega mis mõjutab päevarahasid. Võltsida ja skeemitada on loomulikult alati võimalik. Samas kui ettevõttel sellesarnane kahtlus tekib, on ju alati teise osapoolega võimalik asja kontrollida enne kulu hüvitamist. Pardakaardi olemasolu ei ole algdokumendi lisana mingi hädavajalik asi, et sellest kulude hüvitamisel oluline probleem tekiks.

Tõestus, et sa tõepoolest tegid lennureisi läbi. Selleks sobib imehästi see konts, mille peal on lähte- ja sihtkoht, lennupäev. Teatud juhtudel seda nõutakse, aga eesti raamatupidamises mu teada mitte(võin eksida). Kui käid lähetuses eurorahaga, siis nende aruande juures on selle kontsu omamine kohustuslik. Ma pole kunagi näinud,et keegi saaks kätte selle pikema osa, ikka kontsud. Küllap aktsepteeritakse nimeta kontsusid eeldusel, et neid sa ei võltsi nii-ehk-nii ja kust sul kuival maal seda kontsu ikka saada õnnestub-ainult lennujaamas :)

Nimega pardakaardi nõudmine on juhtkonna mugavus, mis muuhulgas sõltub ka läbisaamisest audiitori või revidendiga. Reisi toimumise tõendamiseks kõlbab väga hästi ka nimeta konts - sealgi on piisavalt andmeid. Väljamaksmiseks on alust piisavalt. Kui tahavad väga täpselt kontrollida, siis las edasi küsivad lennufirmast ise.

Ka meil tööl nõutakse pardakaardi esitamist, kuid mõistagi aktsepteeritakse (tegelikult lausa eeldatakse) just selle nn kontsu ehk ärarebitud osa pardakaardist, mis on minu teada algusest peale oligi mõeldud reisijale kättejäämiseks (saad sealt oma istme nr-t jms). Pikka osa on vanasti alati lennufirma endale võtnud. Nüüd paljud lennufirmad küll pardakaarti enam ei rebi, vaid loevad triipkoodi. Pardakaardi esitamise nõude põhjuseks ongi vajadus tõestada, et sa seda ostetud piletit ikka kasutasid. Mis puutub kontsu "anonüümsusesse", siis nii palju kui mul hetkel isiklikest ja äsjasest tööreisist kodus pardakaarte käepärast on (leidsin sahtlist ca 40tk erinevatelt lennufirmadelt), on neil kõigil sellel ärarebitud osal nimi olemas. Erandiks on viimase aasta SASi pardakaardid, kus ei olegi ärarebitavat osa ja nimi ainult ühes kohas, aga see jäetakse ka tervenisti reisija kätte, sest loetakse ainult triipkoodi. Kahjuks ei leidnud ühtegi AB pardakaarti, kuid raamatupidamisega pole selles osas arusaamatusi olnud. Kui olukord tõesti tekitab probleemi, soovitan see firmasiseselt tõstatada ja selgitada, et osadel firmadel polegi selle kontsu peal nime (nt SAS, kui juhuslikult tuleb kellelgi pähe see kaart pooleks rebida:)

Ja mina arvasin et ainuly minu töökoha raamatupidamises veeuputuse eelsed inimesed töötavad. Mis saab siis kui ma pardakaardi mobiilile tellin? Annan mobiili ära või? See pardakaartide küsimine rohkem raamatupidamise mugavus, seaduslikku alust sellel pole.Viimane kord kui küsiti palusin saata viite seadusele mille järgi seda nõutakse nüüd olen aasta jagu seda oodanud ja aruandeid vahepeal nii 20 ümber tehtud kuid pardakaarte pole enam lisanud.

Raamatupidamise siseeeskirjad on asjad, mis reguleerivad väljamakseid ja aruandeid. Kui seal on kirjas, et peab esitama pardakaardi, siis järelikult peab. Ei ole isegi mõtet vaielda. Pardakaardi saad mobiilile tellituna ju sel juhul väljatrükituna esitada, seega ei tohiks probleeme olla.

On võimalus internetis lennule registreeruda ning pardakaart välja printida, lisaks sellest või 20 koopiat teha.

Kas tohib küsida, mis asutused saadavad isikuid täielikult oma kulu ja kirjade välislähetusse. Minu asutuses (riigiamet), hoolitsetakse reeglina lähetusse saadetu eest ning nende eest tasutakse lennupiletid ja hotelliarved juba enne minekut. Rõhk sõnal reeglina. Aga erandid kinnitavad reeglit. Isikud saadetakse teele käskkirjaga, kus on ära näidatud lähetuse pikkus. Käskiri on aluseks päevarahade väljamaksmisele. Vähemalt pole ma kuulnud, et meie inimesed jookseksid paanikas mööda linna ja otsiksid meeleheitlikult öömaja. Eesti siseste ja oma autoga mindavasse välislähetusse on lood teised. Halvmal juhul nõutakse kütusetsekki, mis iseenesest ei näita tegelikku kütusekulu. Ja mis saab siis kui mul pole sellist raha, sõitmaks oma kuludega Lissaboni nõupidamisele.

Ka riigiamet ja sadetakse käskkirjaga ja makstakse päevaraha ja piletid-hotellid /reeglina/ tasutakse arve alusel otse reisibüroole, kuid lähetuskulude aruandele (kuhu paned kirjad täiendavad kulud, mis päevarahast ei kaeta - kohalik transport jt) tuleb kindlasti lisada ka pardakaardid, mis nagu ma aru olen saanud, de facto kinnitavad minu sõitu.

Eks igal pool ole asjad erinevalt korraldatud. Ja mis puutub tööreisi täielikult ette ära korraldamisse, siis erinevalt riigiametis kehtestatust seda siiski käskkirjaga paika ei pane. Alati ei tea mitu päeva kulub ja seega ei saa ka kõike ette ära maksta. Tööreis ei ole turism, sellel on ikka mingi eesmärk ja selle saavutamine sõltub teis(te)st osapool(te)st. Kui ikka asi veel pooleli ei saa teatada: pilet ostetud ja vastavalt käskkirjale tuleb tagasi sõita.

Kokkupuude teemaga täitsa olemas. Euroopa fondidest finantseeritavate projektide juures on tõesti range nõue esitada pardakaardi kontsud. Vaatamata sellele, et piletid ostetud reisibüroo kaudu, käskkirjaga rahad makstud, aruandes lisakulude tsekid jne. Ja selle nõude vastu protesteerimiseks pole eriti võimalusi. Kuigi suure asjaajamise tulemusena saaks ehk fondi lennunduses toimunud muudatustest teavitada ja nõuda reeglite kohandamist. Aga see vist võrdub pea ees seina jooksmisega.

Just tegin mõned päevad tagasi komandeeringute aruanded mai eest ja kõik pardakaardi kontsud olid lennunumbri ja minu perekonna nimega (kokku 6 lennusegmenti ehk 6 kontsu, erinevad lennufirmad, va OV 2X).

Asudes lennundusmaastiku pärapõrgus Tartus ja seetõttu lennates ainult airBalticuga (EA ühendused on naljategemine või ärireisija mõnitamine, oleneb mispidi vaadata) on ka meie asutuses probleem üles kerkinud. Eranditult kõikide lendude viimases punktis rebitakse väga hoolimatult pardakaart tükkideks (halvimal juhul on isegi istekoha numbrid poolitatud ja viimasel ajal on kõik lennud sellesama ühe kaardi peal). Kuna reisid on kõik struktuurifondide finantseeritavad ja ministeeriumi kontrollitavad, saame nüüd peatselt teada, kuidas ministeeriumi saksa täpsus vene idiootsusega sellele küsimusele läheneb. Meie pole oma elu keeruliseks teinud ja lähtume tavaloogikast, et mina kui reisija ei saa mõjutada teise riigi ettevõtte tegutsemismeetodeid, seetõttu väga probleemi ka ei näe. Alati saab küsida lennufirmalt kinnituskirja. Kui nüüd kümned reisijad hakkavad ametlikke kinnituskirju küsima lennufirmalt, siis küllap ka see rebimise komme ka peatselt ära kaob. :) Aga me muidugi loodame, et kirju ei pea küsima ja ka see pardakaardi dilemma laheneb samuti nagu konflikt teemal, miks välisriigi taksojuht pole tšekki väljastanud vastavalt Eesti seadusandlusele. :)

Taksotšekid on omaette nali... Enamasti antakse sulle lihtsalt taksofirma templiga paber, kuhu kõik "muutujad" võid ise sisse kirjutada. Ja siis meie raamatupidamised hoolikalt koguvad neid :)