reisispets

Rändur, liitus Tripiga 12 aastat tagasi

18 meeldimist
1 postitust
49 kommentaari

7 külastatud kontinenti

103 külastatud riiki, 53% maailma 195st riigist

130 külastatud linna või piirkonda

Viimased kommentaarid

Kogu raha on panga poolt juba ammu tagastatud, kuid veel seniajani saadab Aegean mulle korduvteateid selle kohta, et pean täitma refundi taotluse nende poolt edastatud lingi kaudu.

Kuna tegemist pole antud juhul turismireisiga, siis hetkel on vaid ühe otsa pilet Ateenasse ning tagasisõidu kuupäev oleks selgunud alles kohapeal.

Praegusel juhul ei saa antud piletiga enam midagi peale hakata, kuna tingimustele vastavalt ei kuulu see enam mingilgi viisil tagastamisele. Vahetada oleks küll võimalik märtsi- või maikuus väljuvateks lendudeks, kuid hinna erinevuse tõttu pole see just eriti rentaabel.  Pealegi on seda piletit niigi juba mitu korda vahetud kõikide eelnevate lendude tühistamise tõttu.

Tunduvalt soodsam oleks nüüd lennata hoopis Riia kaudu (AirBaltic, Lufthansa).

Järelikult pole transiit maismaad mööda sadamast lennujaama hetkel lubatud, mistõttu peab juba mõned kuud tagasi ümber vormistatud reisist Ateenasse taas suu puhtaks pühkima.

Ateena kõnekeskusest saadud andmete põhjal ei ole Tallinnast Ateenasse lennureise ka tuleval aastal ette näha, kusjuures  kuupäevade vahetamisega kaasnevad kulud samal marsruudil (Hel-Ath) ületavad paraku juba mitmekordselt nende piletite esialgse maksumuse.

Olen saanud erinevatest ametkondadest üsnagi vastuolulist infot transiidi kohta Helsinkist Vantaa lennujaama, et jätkata lennureisi Ateenasse. Raja.fi kaudu saadud andmete põhjal pole komplikatsioonid Soome saabumisel siiski välistatud ning sõltumate lennu- ja laevapiletite olemasolust on kogu edasine asjade käik vaid kohaliku piiriametniku kätes.

Kas praegusest hetkeseisust tulenevalt on kellelgi ka värskemaid kogemusi?

Tõenäoliselt on nüüd piirikontroll mõeldud ka kõikidest "punastest" riikidest saabujatele.

Kogu raha Aegani tühistatud reiside eest on panga ja vahendajate poolt praeguseks juba tagastatud. Seejuures ühe pileti vahetamise osas hilisemateks kuupäevadeks jõudsime lennufirmaga isegi eduka kompromisslahenduseni ilma igasuste lisatasudeta.

Kuigi mul endal pole antud lennufirma suhtes arusaadavalt enam mingeid pretensioone, siis palus TTJA sellegipoolest juba eelnevalt esitatud avalduse menetlusse jätta, kuna nende sõnutisi on lennufirma kohta esitatud arvukate kaebustega veel põhjust üsnagi tõsiselt edasi tegeleda.

Kuna saabusin just äsja LOT-iga Varssavi kaudu Budapestist, siis jagan ka omalt poolt antud teemaga seonduvat infot piirikontrolli protseduuride kohta.

Eelnevalt võtsin aga kindluse mõttes ühendust riigi infotelefonil ning kirjeldasin konkreetset reisimarsruuti Budapestist Tallinnasse vahemaandumisega Varssavis, seejuures transiittsoonist väljumata.  Sain väga selgesõnalise vastuse selle kohta, et antud juhul eneseisolatsiooni kohustust ei ole.

Seejärel helistasin igaks juhuks Tallinna Lennujaama, mispeale raiuti kaljukindlalt karantiini jäämise kohustusest, sest nende väitel toimub lend ikkagi "punasesse" nimekirja kantud riigi kaudu.

Enne lõplikku otsust tagasilennu sobitamiseks mõne muu riigi kaudu võtsin ühendust veel PPA-ga, kust sain kõiki eespool mainitud tingimusi silmas pidades väga veenva kinnituse igasuguste probleemide välistamise kohta. Küll aga paluti asja huvides kõik olemasolevad pardakaardid alles jätta.

Lennujaama saabudes toimus küll pisteline kontroll, misjärel selekteeriti teatud reisijad vastavaid pabereid täitma. Ootasin kannatlikult oma järge, kuid miskipärast ei tuntud mu vastu seekord isegi mitte vähimatki huvi. Seejärel küsiti passikontrollis, kas tulin Poolast, mispeale vastasin, et hoopis Ungarist. Sellega asi lõppeski ning mingeid tõendusmaterjale enam ei nõutud.

Lõpetuseks võin vaid lisada, et kogu eelnev asjaajamine lennujaamas toimus äärmiselt korrektselt ja väga operatiivselt.

Kontroll lennujaamas siiski toimub. Mõned nädalad tagasi kontrolliti  pardakaarte ning uuriti reisiga seonduvaid üksikasju. "Punastest" riikidest saabujaid tõmmati kõrvale võimalike asjaolude täpsustamiseks.

Tagasi pole veel saanud midagi, kuid väike lootus on siiski olemas. Kuna aga lennufirma ülbust ja omavoli kajastavad materjalid on juba jõudnud ringlusesse  mitmetesse ametkondadesse, siis ühele reisijale saabus isegi teade võimaliku tagasimakse vormistamise kohta. Ülejäänutele pakutakse jätkuvalt vaid kasutuks muutunud vautšereid või asenduslende. Loodetavast ei lase ootuspärane tulemus end tõenäoliselt enam kaua oodata!

Ka minult paluti hinnangut Aegani klienditeeninduse kohta. Saatsingi neile viisakalt omapoolse tagasiside, et 0-vastuste eest on koguni 0-hinnet - veelgi vähem ei saa kahjuks anda - juskui palju palutud.

Kõigepealt täpsustan, et Aegan Airlines ei ole odavlennufirma, mis polegi antud juhul kõige olulisem. Kui aga kodanik "kollane" peab teenuse kvaliteeti ainuüksi hinnaklassist sõltuvaks, siis ka 100-150 eurost ilma jäämine taolise petuskeemi abil oleks nii mõnelegi siiski üsnagi märkimisväärne väljaminek. Lennufirma poolt armetult pügada saamise asemel võiks siis selle rahasumma pigem juba loomade varjupaigale annetada, kuid eks seegi ole eeskätt valikute küsimus.

Kuna minu juhtum meenutab pigem sulaselget internetipettust -  raha läinud, teenus täismahus saamata, -, siis kõnealuse lennufirma nuumamise asemel läbib taoline ebalegaalne äritegevus hetkel juba täiendavat menetluringi Tarbijakaitses ja mujalgi. Ehk aitab antud asjade käik koos n-ö teatava promomisega sotsiaalmeedias ära hoida tulevikus paljusid teisi heauskseid kliente nii armetult orki lendamast!

Vahendaja saatis teate augustikuu lennu tühistamise kohta. Piletiraha ei tagastata, kuid asenduslennu suhtes paluti helistada. Sobivaid asenduslende kahjuks pole, kuna praegusel juhul peaks järgnema konkreetsetel kellaaegadel jätkulend Ateenast, mistõttu kindlustus lubas korvata uute piletite soetamisega kaasnevad lisakulud.

Sootuks proosalisemaks kujunes lõppvaatus äsja toimuma pidanud reisiga Ateenasse, mis loomulikult jäi ära. Siinkohal märkimisväärne tõik selle kohta, et kõnealuse reisi tühistamist pole veel senini võtnud vaevaks kinnitada ei lennufirma ega ka vahendusportaal, mis omakorda muudab kogu edasise asjaajamise tunduvalt keerulisemaks . Hetkel tegeleb asjaga Tarbijakaitse ning ühtlasi saabus pangalt vastus tehingu vaidlustamise kohta: "Täname pöördumis eest. Palume Teid esitada kaaditehingu vaidlustuse päringu inglise või vene keeles koos lisatud dokumentidega Internetipangas. Pank soovib näha Teie kommunikatsiooni tulemust müüjaga ja teised dokumendid, mis tõendavad sooritatud tehingut".

Kõik ülejäänud lennufirmad on isegi praegustes oludes ilmutanud õnneks piisavalt mõistmist ning vastutulelikkust, mistõttu kõikvõimalikud probleemid sujusid üsnagi valutult. Aeganiga said aga sotid nüüd lõplikult selgeks ning olgu kogu see eelnev saaga heaks õppetunniks.

Kõikvõimalikud reisifoorumid võiksid kujuneda eeskätt kasulike kogemuste vahetamise platvormiks, mitte aga kellegi poolt asjasse mittepuutuvate kommentaaride objektiks. Seetõttu saab ju igaüks neid lepalehtedeks nimetud vouchereid piisavas koguses endale hankida või hoopis lennufirmale annetada. Mõttetu tähenärimise asemel kuulub heade tavade juurde hoopis sõnavabadus oma teatud seisukohtade väljendamiseks. 

Ega ma kavandatava autoostu puhul ei lepiks hoolimata isegi rasketest aegadest ainuüksi kere või tagaratastega, kuid otse loomulikult räägin ma siinkohal ikka vaid enda nimel.

Tuginevalt varasematele kogemustele oli minu viimases kommentaaris  tegemist samuti vaid isikliku seisukohaga, mistõttu austades kodanik Matikle filosoofilist lähenemist antud probleemile, ootaks edaspidi pigem juba reaalseid lahendusi. Ja kui keegi selle rubriigi külastajatest suudab tõepoolest anda häid soovitusi nende voucherite asendamiseks reaalselt toimiva teenusega,  siis olen loomulikult jätkuvalt ootevalmis. Seniks aga jäägu otsustuspädevus igaühele vastavalt oma vajadustele ja isiklikule äranägemisele.

Ootan minagi jätkuvalt kinnitust oma eelseisvate reiside tühistamise kohta, sest ilma selleta pole paraku võimalik asjaga edasi minna. Kuigi senini on olnud tegemist pigem vaid täiesti teadliku vassimise ja möödarääkimisega, siis viimati edastatud täpsustavad küsimused on jäänud juba sootuks vastuseta. Tõenäoliselt üritatakse lihtsameelsel klendil lasta veel pisut "küpseda", et seejärel viimases hädas  nn voucher lõugade vahele suruda.

Loomulikult võib end nende tarbetute voucheritega lasta rahulikult pügada ning alandada, kuid oma õiguste kaitseks on muidki võimalusi. Samas ei asenda mingid sandikopikad või tarbetud lepalehed vähimalgi määral teatavaid moraalseid väärtusi ega ka õiglustunnet. Nõustudes aga nende poolt juba niigi lennupiletite ostu-müügi lepingut jämedalt rikkudes midagi kahtlast vastu võtma, siis puudub loomulikult edaspidi igasugune võimalus veel millelegi pretendeerida.

Sõnaga - kindlustustus küll hüvitab tõenäoliselt praeguses olukorras selle tühise rahasumma, kuid ega see polegi antud juhul kõige olulisem. Ainuüksi juba mitme tingimuse rikkumise tõttu võtab ka Tarbijakaitse antud juhtumi kindlasti menetlusse. Ja kuna kõnealuse lennufirmaga isegi selle ellujäämise korral on edaspidi kriips peal, siis pole ju loomulikult enam midagi kaotada.

Mõitlikkusest on asi kaugel, sest heal juhul saab Lufthansa või Turkishiga Tallinnast umbes 150-160 euroga, mis ligilähedaselt TLL-WAW hind. Kas on sügavat mõtet seda lennufirmat ilmaaegu nuumata, sest mööda pükse saab nende nn voucheritega niikuinii. Pigem juba oma olemasolevate õiguste eest seista, kui neilt alandlikult mingeid almuseid oodatata!

Mul lähiajal ja suvel veel mitu reisi tulemas, kuid vähimatki tagasisidet pole seniajani saabunud.

Hetkel pole asjaga enam kiiret, sest kindlustus võtab antud juhtumi menetlusse alles pärast täpsemate asjaolude selgumist. Ja kuigi lennujaama info kohaselt pole mainitud lende ammu enam olemaski, siis ametlikuks asjaajamiseks sellest veel ei piisa (st kindlustusjuhtumi tuvastamiseks tuleb esitada kindlustusandjale lennufirma poolne tühistamise kinnitus ja lennufirma poolne vastus lennupiletite muudatuse või hüvitamise osas).

Asja iva seisneb pigem juba selles, et eelnevalt saadud kogemused kujunevad lennufirmade valikute osas väga heaks  õppetunniks.

Täpsustuseks võiksin veel lisada, et hetkeseis kisub juba üsnagi proosaliseks: kindlustus vajab juhtumi alustamiseks kinnitust lendude tühistamise kohta, mida lennuettevõtja keeldub vaatamata korduvatele päringutele veel seniajani tunnistamast. Reisi vahendanud portaal on seevastu juba pikemat aega kusagile haihtunud. 

Nii et täiesti suletud ring, kuid see-eest juba piisavalt hasarti ja põnevat mängulusti praegusel reisivaesel ajal.

Loomulikult on tegemist vahendusplatvormi kaudu oostetud piletitega, kuigi antud juhul ei oma see mingit tähtsust.

https://www.err.ee/1077686/vahendusplatvormi-kaudu-ostetud-lennupiletiga-peaks-poorduma-vedaja-poole

Esialgne lahkus If Kindlustuse poolt ei tähenda ju veel oodatud lõpptulemust. Seda enam, et praegusel juhul müüb lennuettevõtja sisuliselt veel jätkuvalt seda teenust, mida reaalselt juba ammu ei eksteerigi. Pealegi pole mul hetkel võimalik esitada kindlustele mitte ühtegi kinnitust reisi tühistamise kohta, mistõttu jääme esialgu veel ootele.

Selle lennufirmaga pole küll enam midagi peale hakata.  Saatsin viimati neile täpsustavad küsimused, millele sain kõigi eelmistega võrreldes peaaegu samaväärse vastuse. Seejuures ei suvatsetud vastata isegi kõige olulisemale küsimusele, kas väljalend konkreetsel kuupäeval ikkagi toimub. Ja kuigi reisini on jäänud vaid loetud päevad, siis mingit kinnitust selle toimumise või tühistamise kohta pole samuti veel kusagilt saabunud.

Niisiis: "For all the bookings made through a travel agency, notifications are sent by them. So, in case you wish to have more information about this issue, please contact them.

Generally and as referred on my previous message, in case of flight cancellation due to the pandemic, AEGEAN is offering Credit Vouchers instead of an immediate refund. If for any reason, after the 18 months of the date of its issuance and provided that the Credit Voucher has not been used in full or at all, you may request refund of the (remaining) unused amount paid.

As mentionied above, you may contact your travel agency in order to receive more information about your bookings".

Võtsin seejärel kindlustega ühendust, kust paluti saata kahjutaotlus koos lennufirmalt saadud vastustega, kuna antud juhtum pidavat olema igati kooskõlas kõigi olemasolevate kindlustustingimustega. Kindlustuse väitel ei pea esialgu isegi enam lennufirmaga asju ajama.

Aegani klienditeenindajad on saanud tõenäoliselt juba vastava erikoolituse, kuidas klientidega praegustes oludes väga meisterlikult suhelda. Otse loomulikult on tegemist väga kavala kassi-hiire mänguga, kui oma teatud õigusi nõudev klient suunatakse üsnagi viisakalt mingitele erinevatele linkidele, kust konkreetse teenuse asemel näeme samapalju kui surnud eesli kõrvu.

Nagu ma juba eespool mainisin, üritab see lennufirma osava manipuleerimise abil ikka aeg-ajalt oma klientidel naha üle kõrvade tõmmata, mistõttu need viimased pikantsemat laadi sündmused pole  loomulikult ka mingiks erandiks. Kui meenutada siinkohal ainuüksi möödunud hooajal aset leidnud korralagedust, siis sedagi võeti omaks vaid alles pärast mtme osapoole resoluutset sekkumist.

Eelöeldust tulenevalt olen minagi saanud viimati vastuseks umbes midagi sellist, kui üks räägib aiast, teine aiaaugust... Sestap just adekvaatsema tagasiside lootuses edastasin neile sedapuhku väga otsekohesed ja konkreetses vormis küsimused.

Piletite soetamise hetkel heas usus ja lootuses juba enam kui 5 kuud tagasi polnud praegused arengud (sh ei positiivsed ega ka negatiivsed stsenaariumid) mingilgi määral prognoositavad. Seda enam on konkreetne rõhuasetus antud kontekstis pigem broneeringute olemasolu tuvastamises, mitte aga veel niipea lendamises.  Turism turismiks, kuid samas on mõnikord muidki ajendeid teatud sihtkohta jõudmiseks. Sestap just piletite "kadumisega" seonduvate asjaolude tõttu puuduvad hetkel veel kahjuks igasugused võimalused edasiseks tegutsemiseks.

Aegani poolt saadud info eelseisvate reiside kohta on kujunenud väga vastuoluliseks, mistõttu ootan neilt järjekordselt vastust oma täpsustavatele küsimustele. Praeguseks võib aga oletada, et seal valitseb hetkel täielik segadus.

Väidetavalt on kõik TLL-ATH augustikuu reisid veel senini jõus, kuid kodulehelt võib leida vaid ümberistumisega lende. Seda kummalisem, et broneeringut kontrollides tundub olevat justkui kõik korras ning minu lennud on originaalkujul täiesti nähtavad.

Sootuks põnevamamaks muutub seejuures olukord peatselt saabuvate maikuu lendudega, sest just nende saatuse kohta puuduvad veel seniajani igasugused andmed. Selge on aga see, et neid reise ilmselgelt ei toimu, kuid samas pole mingeid teateid ka lendude tühistamise kohta. Tõsi küll, vahepeal saabus koguni mingi ühe otsa(!)  pilet juunikuus toimuvale ATH-TLL reisile, kuid ei midagi enamat. TLL-ATH broneeringu koodi sisestades tuleb nähtavale mittemidagiütlev info "The itinerary you have searched is not available anymore", millega pole loomulikult midagi peale hakata.

Teatud eeltöö tulemusena tagastas Hotels.com raha kõikide tagastamisele mittekuuluvate broneeringute eest.

Kuigi tegemist on väga üldsõnalise vastusega, aga hea seegi:

I am reverting under our communication regarding the cancellation of some of your flights in May and June under booking references ....
 
At AEGEAN, as many other carriers around the world, we offer our customers whose flights have been cancelled due to the pandemic, to apply for a credit voucher. Here, you may read detailed information, including the terms.
 
We may confirm that, the Credit Voucher you will receive will be of the same value as your initial ticket, including the value for each additional service purchased, if any.
 
If for any reason, after the 18 months of the date of its issuance and provided that the Credit Voucher has not been used in full or at all, you may request refund of the (remaining) unused amount paid.
 
As far as your August journey under booking references ...., both flights are valid. In case you wish to cancel, you may do so following the fare rules.

Mul pole neid lende broneeringutes enam olemaski, kuid piletite tühistamise kohta igasugused andmed seniajani puuduvad. Kirjadele ei suvatseta juba pikema aja vältel vastatagi ning telefoni otsa võibki rippuma jääda...Samas pole ju asjaga enam nii kiiret, sest lennata ei õnnestu niikuinii.

Asja huvides võiksin siinkohal siiski ära mainida, et kõnealune lennufirma pole ka varasematel aegadel just erilist kliendisõbralikkust ilmutanud, mistõttu alles pärast kõrgete ülemuste poole pöördumist lahendati kogu probleem silmapilkselt ning pakuti  "moraalse kahju" hüvitamiseks soliidne arv lennumiile veel pealekauba. Tõenäoliselt peame ka seekord analoogsel moel talitama.