trip-krainetrip-ukraine-dark

Korsten

Rändur, liitus Tripiga 14 aastat tagasi

49 meeldimist
0 postitust
206 kommentaari
 

8 külastatud kontinenti

70 külastatud riiki, 36% maailma 195st riigist

108 külastatud linna või piirkonda

Tahab minna

Viimased kommentaarid

See piir ei lähe siiski päris endise NSVL radu mööda - ka Horvaatia leht näiteks suletakse.

Ära ei tasu unustada, et ka ESTA (või alternatiivina viisa) on vaja teha kui seda veel pole.

Kui eesmärgiks on ekstreemsusteta ja lahe looduses turistimine, siis juuli ja august.

Siin tuleks aru saada sellest, et kindlustus ei ole mingi heategevus, mis peaks kõik kulud kinni maksma.

Ei, kindlustus pole mõeldud selleks, kindlustus on mõeldud selleks, et lihtsalt hajutada kõik tekkivad kahjud ühtlaselt laiali pikema aja peale (ja teatud tingimustel ka erinevate kindlustusvõtjate vahel) vältimaks ootamatul ajahetkel tekkivaid suuri kulusid.

Pikas perspektiivis maksab klient kõik need kahjud kinni ja lisaks ka seltsi ja selle töötajate töö ja nii see peabki olema.

Seega on täiesti loogiline, et kindlustusmaksed on kõrgemad neile gruppidele, kellel rohkem kahju tekib. Muidu saaks raha otsa. Puhas matemaatika.

Katakombe peaks saama külastada ka Odessa linna piires, tuleb lihtsalt kohapeal uurida, mis variante pakutakse.

Kuigi need tingimused on vähegi vastutustundlikul isikul niikuinii täidetud, siis olgu siiski täpsustatud, et Swedi kaitse kehtivuse eelduseks on kindlustatu vaktsineeritus, läbipõetus või testitus.

Kui lugeda kasutustingimusi, siis on Flagitol alati võimalus loobuda, kui on kahtlusi, et ta võiks sattuda olukorda, kus on vaja minna kohtusse ja on risk seal kaotada.

https://flagito.eu/kasutustingimused/

49. Kui Flagito leiab, et Kliendil nõue puudub või ei ole piisavalt perspektiivikas, võib Flagito käesoleva lepingu üles öelda ilma etteteatamistähtajata.

Bookingu enda lehelt võib leida järgneva:

https://partner.booking.com/en-gb/help/policies-payments/what-strong-customer-authentication

Muuhulgas on sealt näha, et kuigi muutus hakkas kehtima 1. jaanuarist, siis konkreetselt Prantsusmaal tundub direktiiv jõustatavat alles 14. märtsil, mistõttu arvatavasti mitte kõik sealsed ettevõtted pole veel probleemi "avastanud".

Haiguseid on igasuguseid. Rõuged, tuberkuloos näiteks - põed läbi jah, aga tagajärjed jäävad kogu eluks. Kumbki neist pole mingi ürgaegne nähtus, mõlemad neist on veel viimase saja aasta sees siin levinud. Kui leidub kedagi vanemast generatsioonist, võib neil lasta jutustada nondest aegadest.

Kui õnn ei soosinud, võisid elada järgmised 50 aastat rõugearmilisena või kopsuprobleemidega.

Ning veel selline vaatenurk.

Jah, koroonarisk võib olla suht väike 20 aastase jaoks, aga kui see risk peaks realiseeruma, siis võib juhtuda, et pead elama järgmised 70 (loe: "seitsekümmend") aastat kaasuvate tagajärgedega.

"Nõrgemad surevad" - see ei pruugi tähendada seda, et tulemuseks on olukord, kus kõik nõrgad surnud ja kogu allesjäänud populatsioon on ideaalses tervises. Pigem ennustaks, et tulemuseks on olukord, kus praegused "nõrgad" on tõepoolest surnud, aga nii mitmedki praegused "normaalse tervisega tegelased" on muutunud uuteks "nõrkadeks".

Ehk teisisõnu toimub transformatsioon stiilis "ideaalsed noored, täitsa ok keskealised, nõrgad vanurid" -> "täitsa ok noored, nõrgad keskealised, surnud vanurid".

Eesti õiguskeelsussõnaraamat sisaldab suuremat osa eesti sõnadest, muuhulgas oluliselt radikaalsemaid roppusi. kui siin kirjutatud See aga ei tähenda, et selle pärast kogu seal leiduvat sõnavaramut peaks pidevalt ja aktiivselt täies ulatuses tarvitama.

Lihtsalt vahemärkuseks olgu öeldud, et Rovaniemi jõuluvana töötab aasta läbi ja selle pärast ei pea sinna ilmtingimata talvel minema. Suvisel ajal on pigem see eelis, et järjekorrad tema juurde on lühemad.

Võib olla on kohustus Bookingu ees tube pakkuda, samas reaalset soovi neid müüa pole?

Minu mäletamist mööda 2018. aasta IPOs uusi aktsiaid ei emiteeritud ja aktsiaid müüsid olemasolevad aktsionärid. Sestap see 20m+ ei läinud mitte Novaturasele, vaid CETO'le ja kolmele muule vähemusaktsionärile.

Märkus pangaülekande kohta.

E. T. näites oli valitud maksele "Kulud tasub" väärtuseks "kulud tasub maksja (OUR)" - Swedi hinnakirja järgi 24,75 EUR.

Kui ei ole just absoluutselt hädavajalik, et kohalejõudev summa sendipealt klapiks, siis praktikas kipub pigem olema mõistlik valida "Kulud tasub" väärtuseks "kulud kantakse kahasse (SHA)" - Swedi hinnakirja järgi 5,45 EUR.

Sest kuigi SHA puhul pole teada, kui palju täpselt "teisel pool" lisa tahetakse, siis arvestades hinnakirja ca 5kordset erinevust OUR vs SHA tuleb praktikas teenustasude kogusumma ikkagi oluliselt väiksem.

NB! See on "rusikareegel", mis päris 100% ei pruugi toimida ja erandeid sõltuvalt maast, valuutast ja pangast võib esineda, ent ise pole sellisete "eranditega" seni veel kokku puutunud.

Täiesti nõus, et normaaltingimustel ei pea kuhugi teatama ja üldjuhul selle vastu vaevalt liigset huvi ka tuntakse.. Lihtsalt pidasin tarvilikuks täpsustada, et juhul KUI kontrollimise tarvidus peaks tekkima, siis on see seadusega siiski lubatud ja teatud tingimustel tuleb need andmed ka esitada.

Diskleimer. Jätan võtmata seisukoha, millisel määral täpselt see tarvidus põhjendatud olema peaks.

Turismiseaduse ( https://www.riigiteataja.ee/akt/128122017031?leiaKehtiv ) § 24 ja § 30 jätavad mulje, et riigivõim (täpsemalt Politsei- ja Piirivalveamet) siiski teostab riiklikku järelevalvet majutusteenuse kasutaja registreerimise nõude täitmise üle ka Eestis.

Kui võrreldakse liiklusega, siis pandagu tähele, et liikluses ongi juba kehtestatud suhteliselt analoogilised reeglid:
1. sa pead hoidma pikivahet - teatud tingimustel isegi enam kui 2 m;
2. sa pead hoiduma suurkogunemistest kohtades, kus teisi autosid on palju (ummiku- ja parkimismaksud);
3. sul peab olema liikluses osalemiseks covid-sertifikaat (tehnoülevaatus) - kui ei ole, siis ole kodus (garaažis) ja võid sõita vaid erandolukorras arsti juurde (remonti);
4. kui liiga palju õhku rikud (tahmad), pead kandma maski (tahmafiltrit).
Tegelikult on piiranguid veel rohkemgi.

Puhas matemaatika - teed kohvri seina 5mm paksemaks, kohe ongi sellise mõõduga kohver 4-5 l väiksema mahuga.

Proovida mingil sellisel kellaajal kui serveri koormus loodetavasti väiksem - a la 03:21?

Eesti Keele Instituut:

https://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=4&act=2&vld=64

Kumb nimekuju on õige, kas Helsingi või Helsinki? – Mõlemad on õiged: eestipärane Helsingi ja soome nimi Helsinki.

Vat selle nn "sinnajäämisega" on see konks, et kui juhtud "seal" tõsisema kraadiga viiruse saama, võib juhtuda, et ükski reisikindlustus seda kulu ei kata.

Eestis vähemalt maksumaksja äkki aitab.